HỘI THẢO: “Những cách tiếp cận mới hướng đến hiệu quả & bền vững cho sản phẩm ngành nhựa tại Việt Nam”

  20/02/2024

Ngày : 15.03.2024
Thời gian : 9:00 – 15:30
Địa điểm : Phòng hội thảo, Sảnh A2, SECC, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian  Nội dung Diễn giả 
09:00 – 09:20 Đón khách
09:20 – 09:30 Khai mạc
09:30 – 10:00 Case study: Kéo dài giới hạn vòng đời, tái chế nâng cấp rác thải nhựa thành sản phẩm
nội thất
ThS. Hà Phan Kim Nguyệt – Founder Upgreen Việt Nam, Giảng viên Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh
10:10 – 10:30 Tình hình nghiên cứu phân giải nhựa và hạt vi nhựa bằng phương pháp sinh học TS. Nguyễn Hoài Nguyên – Giảng viên Khoa Công Nghệ Sinh Học – Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
10:30 – 11:30 Số hóa để phát triển sản phẩm tiên tiến và bền vững trong ngành Nhựa Ông Hoàng Khương – Phó Giám đốc, Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Hoàng Văn
11:30 – 14:00 Giải lao – Ăn trưa
14:00 – 15:20 Workshop (Có chứng nhận): Xây dựng cơ cấu triển khai phát triển sản phẩm hiệu qua trong doanh nghiệp ngành nhựa và 7 sai lầm thường gặp
+ 3 cấp độ về năng lực làm sản phẩm của doanh nghiệp ngành nhựa
+ Xây dựng tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch phát triển sản phẩm
+ Thiết kế giá trị sản phẩm hướng tới khách hàng
+ Cơ cấu và quy trình làm sản phẩm ngành nhựa
+ 7 sai lầm thường gặp trong phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp ngành nhựa
Ông Vũ Hoàng Minh

Co-founder, Giám đốc R&D, Nova & Co. (Meslab Group)

15:20 – 15:30 Bế mạc
Chia sẻ:
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi