HỘI THẢO: “Những xu hướng mới góp phần kiến tạo tương lai cho sản phẩm nhựa tại Việt Nam thiết kế, tổ chức phát triển sản phẩm và tái chế nâng cấp”

  29/01/2024

Ngày : 15.03.2024
Thời gian : 9h00 – 15h30
Địa điểm : Phòng hội thảo, Sảnh A2, SECC, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian  Nội dung Diễn giả 
09:00 – 09:20 Đón khách
09:20 – 09:30 Khai mạc
09:30 – 10:10 Case study: Kéo dài giới hạn vòng đời, tái chế nâng cấp rác thải nhựa thành sản phẩm
nội thất
ThS. Hà Phan Kim Nguyệt – Founder Upgreen Việt Nam, Giảng viên Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Min
10:10 – 10:50 Tình hình nghiên cứu phân giải nhựa và hạt vi nhựa bằng phương pháp sinh học TS. Nguyễn Hoài Nguyên – Giảng viên Khoa Công Nghệ Sinh Học – Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
10h50 – 11h30 Open Discussion: Tìm kiếm khả năng ứng dụng của các phương pháp sinh học xử lý nhựa trong thực tế sản xuất nhựa ở Việt Nam HOST: TS. Trần Anh Tuấn – Founder MES LAB Group
Chuyên gia: TS. Nguyễn Hoài Nguyên – Giảng viên Khoa Công Nghệ Sinh Học – Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
11h30 – 14h00 Giải lao – Ăn trưa
14h00 – 15h20 Workshop (Có chứng nhận): Xây dựng cơ cấu triển khai phát triển sản phẩm hiệu qua trong doanh nghiệp ngành nhựa và 7 sai lầm thường gặp
(Workshop (With Certificate): Establishing an Effective Product Development Structure in Plastic Industry and 7 Frequent Mistakes)
+ 3 cấp độ về năng lực làm sản phẩm của doanh nghiệp ngành nhựa
+ Xây dựng tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch phát triển sản phẩm
+ Thiết kế giá trị sản phẩm hướng tới khách hàng
+ Cơ cấu và quy trình làm sản phẩm ngành nhựa
+ 7 sai lầm thường gặp trong phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp ngành nhựa
TS. Trần Anh Tuấn – Founder, MES LAB Group
15h20 – 15h30 Bế mạc
Chia sẻ:
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi