Tiêu điểm sự kiện

HỘI THẢO: “Tiêu chí nhãn sinh thái với nhựa thân thiện với môi trường: Kinh nghiệm Quốc tế và quy định tại Việt Nam”

Ngày : 14.03.2024 Thời gian : 9:00 - 11:40 Địa...

HỘI THẢO: “Diễn đàn giải pháp tái chế và phát triển bền vững”

Xem thêm 

HỘI THẢO: “Những cách tiếp cận mới hướng đến hiệu quả & bền vững cho sản phẩm ngành nhựa tại Việt Nam”

Xem thêm 

LỊCH SỰ KIỆN

Xem thêm 

[PRV24] DANH BẠ SẢN PHẨM TRƯNG BÀY

Xem thêm 

BÁO CÁO TRIỂN LÃM PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2022

Xem thêm 

CAM KẾT NÂNG CAO GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2024

Xem thêm 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi