Tiêu điểm sự kiện

Hội thảo “Những thách thức và giải pháp trong quản trị vận hành Doanh nghiệp sản xuất phân phối các nguyên liệu & phụ gia trong sản phẩm nhựa”

Ngày 2 | 26.07.2023 Thời gian: 9:30AM – 15:00 PM Địa điểm: Phòng Seminar 2, Hall A2, ICE Hanoi   ...

LỊCH SỰ KIỆN

Xem thêm 

[PRVH23] DANH BẠ SẢN PHẨM TRƯNG BÀY

Xem thêm 

BÁO CÁO TRIỂN LÃM PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2022

Xem thêm 

CAM KẾT NÂNG CAO GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2024

Xem thêm 

[ROADSHOW] Tái chế Nhựa – Hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn

  11.04.2023
Xem thêm 

HỘI THẢO “Giải pháp và Lộ trình cho các doanh nghiệp nhựa trong việc áp dụng các quy định về Tái chế và Sử dụng nguyên liệu nhựa”

Xem thêm 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi