Tư liệu
truyền thông

Cùng Plastics & Rubber Vietnam khám phá các thông tin về sự kiện và cùng chúng tôi chia sẻ các nội dung truyền thông về triển lãm đến quý đối tác và các đơn vị truyền thông của Quý doanh nghiệp.

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi