LỊCH SỰ KIỆN

  29/01/2024

Thời gian  Chương trình  Địa điểm 

Đơn vị tổ chức 

Ngày 01 
13.03.2024

9:00 – 11:00 Họp báo khai mạc Phòng hội thảo, Sảnh A2, SECC Informa Markets Việt Nam
14:00 – 16:30 Diễn đàn Giải pháp Tái chế và Phát triển Bền vững
CHI TIẾT
Phòng hội thảo, Sảnh A2, SECC Messe Düsseldorf Asia

Ngày 02 
14.03.2024

9:00 – 11:40 Hội thảo
Tiêu chí Nhãn sinh thái với nhựa thân thiện với môi trường: kinh nghiệm quốc tế và quy định tại Việt Nam
CHI TIẾT
Phòng hội thảo, Sảnh A2, SECC Informa Markets Việt Nam & Trung tâm Dịch vụ và Sự kiện Tài Nguyên và Môi Trường
14:00 – 16:00 Diễn đàn Giải pháp Tái chế và Phát triển Bền vững
CHI TIẾT
Phòng hội thảo, Sảnh A2, SECC Messe Düsseldorf Asia

Ngày 03
15.03.2024

9:00 – 15:30 Hội thảo
Những cách tiếp cận mới hướng đến hiệu quả & bền vững cho sản phẩm ngành nhựa tại Việt Nam
CHI TIẾT
Phòng hội thảo, Sảnh A2, SECC Meslab
Chia sẻ:
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi