xử lý chất thải nhựa

Chủ cửa hàng hưởng ứng thu gom rác thải nhựa, “sống xanh”

Tại 25 điểm thu gom rác thuộc chiến dịch “Kiến tạo tương lai xanh” do J&T Express thực hiện, hình...

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi