Tin sự kiện

[ROADSHOW] Tái chế Nhựa – Hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn

  Thời gian:  11.4.2023 | 8h30 – 11h30 Địa điểm: Khách sạn La Casa Hà Nội (17 Phạm...

Informa dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu về chỉ số phát triển bền vững ESG trong lĩnh vực truyền thông

Xem thêm 

HỘI THẢO “Giải pháp và Lộ trình cho các doanh nghiệp nhựa trong việc áp dụng các quy định về Tái chế và Sử dụng nguyên liệu nhựa”

Xem thêm 

Hội thảo “Phát triển sản phẩm ngành nhựa trong bối cảnh Kinh tế tuần hoàn”

Xem thêm 

Webinar “Tác động của Luật bảo vệ môi trường sửa đổi đối với ngành nhựa”

  11.05.2022
Xem thêm 

TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE & AN TOÀN

Xem thêm 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi