Tiêu điểm sự kiện

Hội thảo “Phát triển sản phẩm ngành nhựa trong bối cảnh Kinh tế tuần hoàn”

Ngày: 8.7.2022 Thời gian: 9:00 - 16:45 Địa điểm: SECC, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh TỔNG QUAN ...

Webinar “Tác động của Luật bảo vệ môi trường sửa đổi đối với ngành nhựa”

  11.05.2022
Xem thêm 
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi