Plastics & Rubber Vietnam

QUẢNG CÁO
Informa
Trang chủ / LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN

Họp báo

Địa điểm: Phòng Hội thảo

Thời gian: 9AM - 11AM

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

1. Seminar "Giải pháp và Lộ trình cho các doanh nghiệp nhựa trong việc áp dụng các quy định về Tái chế và Sử dụng nguyên liệu nhựa"

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Nhà A2

Thời gian: 9AM - 3:40PM

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

2. Seminar "Đối Tác Chiến Lược Chuỗi Tuần Hoàn Bao Bì Bền Vững Tại Việt Nam"

Địa điểm: Sustainability Lounge

Thời gian: 2PM - 4PM

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

 

Seminar "Phát triển sản phẩm ngành nhựa trong bối cảnh Kinh tế tuần hoàn"

Địa điểm: Phòng Hội thảo

Thời gian: 9AM - 4:45PM

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

asset
© 2023 Plastics & Rubber Vietnam, Hanoi all rights reserved
Đăng ký trưng bày
Đăng ký tham quan
Theo dõi chúng tôi