HỘI THẢO “Giải pháp và Lộ trình cho các doanh nghiệp nhựa trong việc áp dụng các quy định về Tái chế và Sử dụng nguyên liệu nhựa”

  26/04/2022

Ngày: 07/07/2022
Thời gian: 9h00 – 17h00
Địa điểm: SECC, Quận 7, TP.HCM

TỔNG QUAN

Với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa, giới thiệu các công nghệ mới nhằm kéo dài thời gian sử dụng các sản phẩm, tăng năng suất của các tài nguyên, giúp các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất nhận thức rõ hơn và chủ động áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch, Revival Waste, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phối hợp với Công ty Informa Markets Vietnam tổ chức Hội thảo “Giải pháp và Lộ trình cho các doanh nghiệp nhựa trong việc áp dụng các quy định về Tái chế và Sử dụng nguyên liệu nhựa”.

Hội thảo sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp một cái nhìn rõ nét hơn về lộ trình cho doanh nghiệp nhựa trong việc kiến tạo nền kinh tế tuần hoàn theo Luật định cũng như cơ hội và thách thức do thay đổi về quản lý của nhà nước.

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian Nội dung Diễn giả
9h00 – 9h05 Chào mừng khách tham dự – Giới thiệu đại biểu Informa Markets Vietnam
9h05 – 9h10 Phát biểu khai mạc chương trình Informa Markets Vietnam
9h10 – 9h30 Kinh tế tuần hoàn và Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi Ông Nguyễn Thi – Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT
9h30 – 9h50 Kinh tế tuần hoàn – Giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm nhựa ở Việt Nam và trên thế giới PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, ĐHQG TPHCM

9h50 – 10h25 Giải pháp và lộ trình cho doanh nghiệp nhựa trong việc kiến tạo nền kinh tế tuần hoàn theo Luật định Ông Hoàng Đức Vượng – Chủ tịch Chi Hội Nhựa tái sinh, Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Bà Huỳnh Thị Mỹ – Tổng thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam

10h25 – 10h55 Khó khăn, thách thức và cơ hội của ngành nhựa với những thay đổi về quản lý nhà nước đối với bao bì và sản phẩm nhựa PGS.TS. Lê Hùng Anh – Viện trưởng Viện khoa học và công nghệ môi trường, Trường Đại học công nghiệp TPHCM
Buổi chiều
14h00 – 14h20 Chính sách và công nghệ thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế nhựa tại Việt Nam TS. Nguyễn Đình Đáp – Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường
14h20 – 14h50 Giới thiệu công nghệ
14h50 – 15h20 Giới thiệu công nghệ
15h20 – 15h50 Giới thiệu công nghệ
15h50 – 16h45 Thảo luận – Q&A Đại diện Vụ Pháp chế, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, các diễn giả và đại biểu tham dự
16h45 – 17h00 Kết luận – Cảm ơn Informa Markets Vietnam

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Informa Markets đem tới nền tảng giao dịch, sáng kiến và phát triển cho các ngành nghề và thị trường chuyên biệt. Với danh mục hơn 550 sự kiện và thương hiệu B2B quốc tế ở nhiều lĩnh vực, bao gồm Chăm sóc sức khỏe & Dược phẩm, Cơ sở hạ tầng, Xây dựng & Bất động sản, Thời trang & Trang phục, Khách sạn, Thực phẩm & Đồ uống, Sức khỏe & Dinh dưỡng, cùng rất nhiều các lĩnh vực khác.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng và đối tác toàn cầu cơ hội tham gia, trải nghiệm và kinh doanh thông qua kết nối trực tiếp, nội dung kỹ thuật số chuyên sâu va giải pháp dữ hiệu ứng dụng. Là nhà tổ chức triển lãm hàng đầu thế giới, chúng tôi giúp hiện thực hóa các thị trường chuyên dụng đa dạng và mở ra cơ hội phát triển. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ www.informamarkets.com

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường), có chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực thực thi pháp luật về tài nguyên và môi trường; phổ biến thông tin về mô hình, công nghệ sản xuất và tiếu thụ bền vững, khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp gắn nhãn sinh thái – nhãn xanh Việt Nam; thực hiện các tiêu chí môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế, thực thi các thỏa thuận thương mại và các thỏa thuận khác có liên quan.
Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người và tổ chức hoạt động hoặc quan tâm đến lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường tại Việt Nam

DANH SÁCH DIỄN GIẢ

Ông Nguyễn Thi

Chuyên viên chính Vụ pháp chế

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thư ký tổ công tác về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường

Ông Nguyễn Thi có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác xây dựng luật, chính sách môi trường, phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn…

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân

Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn, ĐHQG TPHCM

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân có kiến thức chuyên sâu và nhiều nghiên cứu, tư vấn giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ cho việc phát triển kinh tế tuần hoàn trong nước và khu vực; chuyển giao công nghệ, tư vấn giải pháp và chính sách về phát triển bền vững cho chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương
Ông Hoàng Đức Vượng

Chủ tịch chi hội nhựa tái sinh Việt Nam

Hiệp hội Nhựa Việt Nam; Giám đốc Công ty cổ phần nhựa Vĩnh Thành

Chuyên gia về lĩnh vực nhựa tái chế, sản xuất các sản phẩm nhựa từ phế liệu và nhựa tái sinh

Bà Huỳnh Thị Mỹ

Tổng thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA)

Bà Huỳnh Thị Mỹ có nhiều năm giữ cương vị Tổng thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam.

Bà có nhiều kinh nghiệm trong quản lý ngành nhựa; tư vấn các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững liên quan đến ngành nhựa.

PGS.TS. Lê Hùng Anh

Viện trưởng Viện Khoa học, Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp tp.HCM.

PGS Hùng Anh có nhiều dự án, đề tài nghiên cưu về Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; Waste to Energy; Ứng dụng phương pháp sinh học vào xử lý môi trường; Phân tích độc tính nhựa; Xác định vi nhựa trong môi trường
TS. Nguyễn Đình Đáp

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Thư ký tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

TS. Nguyễn Đình Đáp có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các dự án về an toàn môi trường trong công nghiệp, xây dựng và đô thị; đánh giá tác động môi trường; công nghệ và kỹ thuật môi trường; xử lý chất thải…

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY

LIÊN HỆ

Ms. Quỳnh Ngân (Selena)
T: +84 28 3622 2588 (ext.133)
E: [email protected]

Chia sẻ:
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi