Hội thảo “Những thách thức và giải pháp trong quản trị vận hành Doanh nghiệp sản xuất phân phối các nguyên liệu & phụ gia trong sản phẩm nhựa”

  03/07/2023

Ngày 2 | 26.07.2023

Thời gian: 9:30AM – 15:00 PM

Địa điểm: Phòng Seminar 2, Hall A2, ICE Hanoi

 

Thời gian Nội dung Diễn giả
09:30 – 10:00 Đón khách VPA
10:00 – 10:10 Khai mạc và giới thiệu của đại diện Hiệp Hội Nhựa Việt Nam VPA
10:10 – 11:10 Những thách thức trong quản trị vận hành Doanh nghiệp sản xuất phân phối các nguyên liệu & phụ gia trong sản phẩm nhựa Ông Đoàn Văn Ngọc

Chuyên gia công nghệ hãng Oracle Netsuite

11:10 – 11:30 Hỏi đáp cùng chuyên gia
11:30 – 13:00 Nghỉ giải lao
13:00 – 14:00 Các giải pháp trong quản trị vận hành Doanh nghiệp sản xuất phân phối các nguyên liệu & phụ gia trong sản phẩm nhựa Ông Dư Đình Trường

Chuyên gia công nghệ công ty SuiteCloud

14:00 – 15:00 Thảo luận và kết thúc

 

LIÊN HỆ:

Ms. Donna Ha (Hà Giang)

T: 028 3622 2588 (ext. 161)

E: [email protected]

Chia sẻ:
×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi