Giảm thiểu chất thải nhựa, túi nilon: Cần ‘sức mạnh mềm’ tiêu dùng Xanh

  27/12/2023

Theo giới chuyên gia, điều quan trọng nhất để giảm ô nhiễm nhựa là phải khơi dậy được “sức mạnh mềm” từ ý thức của mỗi người dân thông qua thay đổi thói quen tiêu dùng Xanh, thân thiện môi trường.

×

FanPage

Plastics & Rubber Hanoi