Tin Triển Lãm
SỰ KIỆN NGÀY 1: PROPAK VIETNAM VÀ PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2018 ĐÃ KHỞI ĐỘNG

THỐNG KÊ PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2018
3000 m2 diện tích trưng bày  174 Đơn vị trưng bày| Từ 24 quốc gia / vùng lãnh thổ 6614 Khách tham quan| Từ 35 quốc gia / vùng lãnh thổ 5 Nhóm gian hàng quốc tế