Liên Hệ

UBM - VES
10th Flr, Ha Phan Building
17-17A-19, Ton That Tung Street, District 1, HCM, VN
Tel: +84 28 3622 2588
Fax:+84 28 3622 2527
Email: [email protected]
Website: ubm.com/global-reach/our-locations/vietnam​

UBM Allworld
12th Floor Westminster Tower
3 Albert Embankment, London SE1 7SP, UK
Tel: +44 (0) 20 7840 2100
Fax: +44 (0) 20 7840 2111
Email: [email protected]
Website: allworldexhibitions.com
International Expo Management Pte Ltd
10 Kallang Avenue, #09-16 Aperia Tower 2,
Singapore 339510
Tel: +84 8 3932 0177 / 3932 6339
Fax: +84 8 3932 5789
Email: [email protected]
 

Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd 
3 HarbourFront Place, #09-02 HarbourFront Tower 2,
Singapore 099254
Tel: +65 6332 9644
Email: [email protected] 

 

 

Vui lòng liên hệ BTC của Plastics & Rubber Vietnam 2018 nếu quý vị cần sự giúp đỡ về các vấn đề sau đây: 
Exhibition Sales & Sponsorship
Ms. Lee Ai Ling (Europe & Asia)
Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd 
Tel: +65 6332 9644
Email: [email protected] 

Ms. Carolyn Lee (Asia)
Tel: +65 6233 6777
Email: [email protected]
 
Ms. Selena Nguyen (Vietnam)
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]
 
Mr. Marek Szandrowski (India & Rest of the world)
Tel: +44 20 7840 2108
Email: [email protected]
Marketing and Visitor Management 
Ms. Celine Dong
Marketing Manager
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]
 
 
Media Relations
Ms. Joey Tran
PR and Conference Executive
Tel: +84 28 3622 2588 
Email: [email protected]
 
Operations and Logistics 
Mr. Jack Luong
Operation Manager
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]
THỐNG KÊ PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2016
3500 m2 diện tích trưng bày  149 Đơn vị trưng bày| Từ 20 quốc gia / vùng lãnh thổ 6402 Khách tham quan| Từ 30 quốc gia / vùng lãnh thổ 6 Nhóm gian hàng quốc tế