Liên Hệ

SES Vietnam Exhibiton Services Co., Ltd
Unit 701, Flr 7, Itaxa House, 126 Nguyen Thi Minh Khai St.
Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 8 3930 7618
Fax: +84 8 3930 7616
Email: plasticsvietnam@ubm.com
Website: www.vietallworld.com

Overseas Exhibition Services Ltd
12th Floor Westminster Tower
3 Albert Embankment, London SE1 7SP, UK
Tel: +44 (0) 20 7840 2100
Fax: +44 (0) 20 7840 2111
Email: exhibit@oesallworld.com
Website: allworldexhibitions.com
International Expo Management Pte Ltd
10 Kallang Avenue, #09-16 Aperia Tower 2,
Singapore 339510
Tel: +84 8 3932 0177 / 3932 6339
Fax: +84 8 3932 5789
Email: enquiry@iemallworld.com
 
VCCI Exhibition Service Co., Ltd
171 Vo Thi Sau Street District 3
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 8 3932 0177/ 3932 6339
Fax: +84 8 3932 5789
Email: events@vietcham-expo.com
Website: www.vietcham-expo.com
 

Vui lòng liên hệ BTC của Plastics & Rubber Vietnam 2018 nếu quý vị cần sự giúp đỡ về các vấn đề sau đây: 
Exhibition Sales & Sponsorship
Ms. Lee Ai Ling (Europe & Asia)
Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd 
Tel: +65 6332 9644
Email: ailing@mda.com.sg 

Ms. Carolyn Lee (Asia)
Tel: +65 6233 6777
Email: enquiry@iemallworld.com
 
Ms. Selena Nguyen (Vietnam)
Tel: +84 8 3930 7618
Email: selena.nguyen@ubm.com
 
Mr. Marek Szandrowski (India & Rest of the world)
Tel: +44 20 7840 2108
Email: mszandrowski@oesallworld.com
Marketing and Visitor Management 
Ms. Celine Dong
Marketing Manager
Tel: +84 8 3930 7618
Email: celine.dong@ubm.com
 
 
Media Relations
Ms. Joey Tran
PR and Conference Executive
Tel: +84 8 3930 7618 
Email: conference@ubm.com
 
Operations and Logistics 
Mr. Jack Luong
Operation Manager
Tel: +84 8 3930 7618
Email: jack.luong@ubm.com
THỐNG KÊ PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2016
3500 m2 diện tích trưng bày  149 Đơn vị trưng bày| Từ 20 quốc gia / vùng lãnh thổ 6402 Khách tham quan| Từ 30 quốc gia / vùng lãnh thổ 6 Nhóm gian hàng quốc tế