Chương trình hội thảo

CÁC GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ TRONG IN ẤN NHÃN HÀNG & BAO BÌ

Hội thảo được tổ chức bởi Toàn Ấn Co., Ltd tại Phòng Hội Thảo - SECC lúc 8:30 - Thứ năm ngày 22 tháng 3 năm 2018

PACKAGING INNOVATION - PACKAGING VIETNAM 2018

Chương trình hội thảo được tổ chức bởi ExxonMobil
THỐNG KÊ PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2018
3000 m2 diện tích trưng bày  174 Đơn vị trưng bày| Từ 24 quốc gia / vùng lãnh thổ 6614 Khách tham quan| Từ 35 quốc gia / vùng lãnh thổ 5 Nhóm gian hàng quốc tế